vindar med kraft 2022 preliminärt datum i maj.

plats för inbjudan
    plats för reflektioner före och efter seminariet!