Kategorier
att samtala fria funderingar, teasers, förslag till samtal sajtens utformning

sajtens struktur, logotype och undertecknande av texter

Tack för att du ger respons på sajten och så kvickt! Din kommentar att strukturen verkar intressant! Tack! Hoppas att den faktiskt är det också. Vi får pröva och se. Det saknas fortfarande en del saker på den (en följaknapp till exempel). Hoppas att den är intressant nog att locka de andra i föreningen att lägga upp sina reflexioner och tips och dessutom talar om för mig hur de tycker att sajtens utseende och funktion kan förbättras. Att mitt svar dröjt beror på att du tar upp något mycket viktigt när det gäller att underteckna, alltså vem som ska stå för det som skrivs. Men det fordrar en lite längre förklaring och beskrivning. (Vilken jag tänker lägga ut också på sajten, avpersonaliserad! som mitt inlägg – inget som föreningen behöver stå för eller vara överens om.)
Det korta svaret och mitt förslag är att man vid utskick av inbjudan som ju ofta också har en introduktion till ämnet, använder både föreningsnamnet och skribentens namn. Vill man vara mer anonym kan man använda ett alias.
Vid inbjudan med introduktion:
”Sitt namn som skribent” för Apertum.

Vid ett inspel, som ju är personligt:
”Sitt namn som skribent”

På sajten, undertecknande och integritetsskydd!

Den som skriver bestämmer själv vad hen undertecknar med, man kan använda sig av ett alias. Men, din kommentar fick mig att inse att exponeringen av namnet kan hindra skribenterna från att kunna uttrycka sig fritt. Yttrandefriheten är inte större än de repressalier (eller annat obehag) man kan befara när man vädrar sina tankar. Det innebär att jag kan ta bort att namnet automatiskt kommer upp intill inläggen, men det gäller bara inläggen.
När det gäller kommentarer så kan jag inte ta bort det. Vill man inte synas med namn vid sin kommentar så är det bäst att hålla sig ifrån kommentarsfälten.

logotype

Så, jag börjar med loggan. Att du tycker att den ser anonym ut, antar jag innebär att du vill något annat med den? Själva loggan i sig är ju densamma som förut, det är ingen skillnad, men det är kanske inte den du egentligen menar behöver förändras utan något annat? Så, låt mig gärna veta! Kanske någon mer har en sådan direkt känsla från sajten.
(Jag är minst sagt hemmablind just nu, lite störd av att rubriktexterna är så stora, men det kan jag inte ändra på utan att ändra temat …. tror jag …).

Det långa svaret

Att underteckna med endast Föreningen eller Styrelsen riskerar att leda tänkandet att uppfatta det som ett självständigt väsen eftersom det inte knyts till en individ.

Alltså, det där med att underteckna det som skrivs. Att underteckna i föreningens namn eller styrelsen är ett vanligt förfarande. Därför kan det vara svårt att få syn på och bli medveten om att det kan, om det inte skrivs eller läses med omdöme, leda tänkandet till att det som är undertecknat antingen är:

1- något vi alla i föreningen är överens om eller

2- i värsta fall, något som endast Föreningen, men inte vi som individer i föreningen, står för.

Din reaktion på den respons du fått (?) när du stått som författare till ett inspel, verkar tyda på det senare. Jag vet inte riktigt vilket inspel eller vilken respons du syftade på, men jag förstod det som att du kände det som att du personligen fick stå för det som skrivits i inspelet men att du föredrog, ja tyckte att det blev fel och att det skulle varit riktat till styrelsen eller föreningen.
Jag avskyr att få ord lagda i munnen av mig av någon annan, eller att någon annan påstår att jag tycker eller tänker si eller så. Så jag förstår dig verkligen när det gäller den saken, om det nu var det du menade?
(Men du menade kanske inte att du inte ställer dig bakom inspelet, bara att det inte bara var du utan som sagt alla i styrelsen?)
Båda konsekvenserna, både tanken på att vi alla är överens och att det finns en uppfattning som hyses av Föreningen och inte medlemmarna, är något som motsäger intentionen med föreningen som ju handlar om att lyfta fram våra individuella perspektiv på ett ämne.
Att lägga orden, oavsett om man gillar det sagda eller inte, hos styrelsen eller föreningen innebär att man i det ögonblicket gör någon slags Dam eller Herr Apertum av föreningen, någon som ingen av oss i föreningen eller styrelsen har ansvar för (=på sajten, de skrivna texterna). Den kan bli något att ta stöd mot när man vill föra fram sina egna synpunkter eller gömma sig bakom (lägga ansvaret på) när man inte vågar det. Föreningen, Dam och Herr Apertum börjar leva ett eget liv. Det är ett vanligt tänkande och språkbruk och det har lett till mycket elände både historiskt och i nutid. Det är ett tänkande som grundar sig i samma tänkandets kvaliteter (jag ska inte fördjupa vad de är just i den här texten) som visar sig när ”folk” talar om Gud, Fosterlandet, Partiet, Saken, Vetenskapen …osv. Så, att underteckna bara med Styrelsen eller Föreningen det är enligt min mening inte ett bra alternativ eftersom jag vill motverka just detta väldigt utbredda vanetänkande.

Bidra till ”gruppens lärande” eller uttala sig å andras vägnar, representantskapet?

I det här sammanhanget bland föreningsmedlemmar eller Dam och Herr Apertum, så är intentionen bakom P:s stora arbete med att försöka samla och skriva ihop alla våra uppfattningar i styrelsen om vad det undersökande samtalandet är i ett samlande dokument, något att fundera på.

Det är ett storartat arbete – inte för att jag håller med i allt P skriver utan för ansatsen att vilja förstå, internalisera det han hört oss säga och formulera det! P lär sig mycket genom att tänka och arbeta med det. Det är det som är grejen, vi borde alla göra det P gör, för P kan inte tänka åt oss, det måste vi göra själva!
Det är det som är problemet med färdiga manifest! Då är tänkandet upplåst, klart och dött. Vi kan bara sitta som papegojor och upprepa det … nej, likt AI!
Huruvida avsikten är att det ska bli ett slags föreningsmanifest, är jag inte säker på, och det spelar inte så stor roll. Vad det kommer att bli kommer att uppdagas i och med arbetet med det. För jag tänker mig nog att det där samlandet blir P aldrig klar med, eftersom vi alla, förhoppningsvis, kommer att utveckla och fördjupa vår förståelse med varje möte vi har. Inte bara P utan vi allihop. Och vi kan alla försöka formulera oss. Om P inte blir klar så betyder det inte att det är ett onödigt arbete, tvärtom, det visar både vad vi håller på med och hur vi håller på med det – och att det är ett pågående arbete.
T har skrivit ner sina tankar om det, jag har gjort det och kanske även Ti, B och A gjort det, bara inte visat det de eventuellt skrivit eller inte skrivit.
Oavsett, så är det, som sagt, ett pågående arbete.
Det är precis som i Per Naroskis citat av Anita Williams Woolley i spanarna P1 (2021 11 12) ”att det hänger på att alla samtalande bidrar”.

Personligt undertecknande medverkar till större frihet, spelrum för utvecklande av nya tankar och uppfattningar, inbjuder till samtal.

Ett undertecknande med eget namn eller ett alias (om man vill vara anonym på sajten) gör det tydligt att det är en person som uttrycker sin uppfattning om ämnet ifråga och inte ett färdigt föreningsmanifest. Jag tror:

  • att det ger större frihet åt skribenten (av såväl inbjudan som inspel) och åt alla oss andra i föreningen.
  • att det ger vårt tänkande spelrum, då vi inte redan från början antas ha samma uppfattningar.
  • att det går att bemöta, det vill säga börja ett samtal, då man vet vem det är som försökt uttrycka sina tankar och därför vet vem man kan fråga för att utveckla en ny förståelse.

Skälet till att jag tror det, kan jag visa med följande tankeexperiment:
Själva inbjudan är förstås från föreningen. Det är inte svårt att vara överens om. Men, anta att vi skulle försöka få till en inbjudan med introduktion som vi alla så att säga kunde skriva under på. Det skulle innebära att vi skulle ha en del samtal, texten skulle behöva skickas fram och tillbaka, innehåll skulle dryftas. Alltså, de samtal som inbjudan egentligen bjuder in till, klarar vi av i förväg. När inbjudan är skriven och alla överens – ja, då har vi ju inget att samtala om?

När det kommer till utvecklandet av själva frågan som ska fördjupas, själva samtalsämnet, så behöver den som skriver känna en frihet att tala i egen sak, från egna erfarenheter och egen bakgrund, lyfta fram sina funderingar precis så som P ofta har gjort i sina inbjudningar och introduktioner till ämnet, utan att behöva ta hänsyn till vad de andra i föreningen tänker eller tycker. Då går det dels att tänka lite längre och dels går det snabbare när ett tidsödande jämkande av uppfattningar innan inbjudan skickas ut inte behövs. Det är alltså inte Föreningens funderingar, inte Dam eller Herr Apertum!

Nog tycker jag att P:s introduktioner är inspirerande och hoppas att även andra som läser dem tycker så också. De väcker en vilja att lägga till, bekräfta, invända eller ställa frågor, det inspirerar och väcker tankar hos mig som läser – och se, däri ligger starten till samtal som kan utveckla och fördjupa det som, nog enligt min mening, är att undersöka frågan.
Då den som skriver också är den som tänkt, så är det naturligt att bekräftelser, invändningar och frågor ställs till honom eller henne. Och för den som vill vara anonym på sajten, så kan hen använda ett alias.

inspel

När det gäller inspelen så är det ju självklart en individs funderingar och inget som skrivs eller sägs å föreningens vägnar. Eller?

Sajtadmin Marica