Kategorier
se, lyssna och lästips

Julian Treasure: 5 vägar till att bli en bättre lyssnare

Julian Treasure: 5 ways to listen better.

ord (words) publ. 2022 01 12

Tips på en TED talk med Julian Treasure: 5 ways to listen better.
Han avslutar med akronymen RASA som ett komihåg att ha med sig i samtalandet, där
Receive (ta emot),
Appreciate (visa uppskattning med små stödjande ljud och kroppsspråk till den som talar. Det som är så svårt att under en zoomträff.)
Summary (sammanfattning) So … Så, du menar alltså …
Ask (fråga)

Det här är ju inte alltid så lätt att följa … men en bra intention, vilket Julian T. också framhåller – ja, det är därför han håller sin TED-talk.

Bra argument för att det vi försöker göra i Apertum är viktigt!