Per Tengblad

Samtalet är min viktigaste form för att söka kunskap och lära av omvärlden. I mötet med andra människor och deras erfarenheter och åsikter kan jag pröva mina egna. Och ur detta uppstår ofta för mig nya kunskaper och insikter.

Jag har arbetat ett helt yrkesliv med att intervjua andra – som konsult, forskare och utvärderare. Och ofta har jag gjort det i s k ostrukturerade intervjuer. För mig är sådana intervjuer en form av undersökande samtal, som är Apertums kärnidé Så detta med samtal som ett sätt att skaffa information kanske är en yrkesskada.

Att skriva har också varit en del av mitt professionella jag. Nästan varje uppdrag jag genomfört har resulterat i en rapport. Men här får jag se till att jag inte blir lika långrandig som en del rapporter har kunnat bli.