Vi behöver vara många.

Ja, i alla fall om våra verksamheter, vårt näringsliv ska få underlag. Det är klart, exporten är kanske inte beroende av att lokalbefolkningen är så stor, eller? Kanske att de ändå är det, om man tänker efter…

Service. Den service man räknar med och kanske behöver för sitt exportföretag fordrar faktiskt att det finns tillräckligt många människor för att upprätthålla den. Sjukvård, vägar, matställen, leveranser, it …

Marica Ohlsson

Med språket målar vi upp våra förhoppningar och farhågor. Med språket överväger vi och lägger upp strategier för hur vi ska gå till väga. Med språket formar vi vår framtid och skapar också vår historia.
Jag är i grunden gestaltare med en master i landskapsarkitektur, inriktad på samhällsplanering och gestaltning. Vidareutbildning på NORDPLAN (Nordiska institutet för samhällsplanering). De senaste åren kan sammanfattas till ett undersökande av hur de vetenskapliga och religiösa historiska omständigheterna påverkat vår (svenska) inställning till planering och skapande. Vilket kan avslöjas genom sättet vi språkar på och de institutioner vi skapat med grund i språket. T.ex. medicin och alternativ medicin, integrationsmyndigheten, naturligt och onaturligt …