Kategorier
OPEN 2020 och 2021 inspel och reflektioner

Ett kompletterande arbetsliv i gränslandet mellan ideella insatser, näringsliv och offentlig sektor – hur ser det ut? Av Monica Hane

Inspel under OPEN 2021 08 16, tema ”Civilsamhället mellan det offentliga och marknaden”

Det har länge hävdats att lösningarna på samhällets utmaningar inte längre ligger vare sig inom den offentliga sektorn eller i näringslivet – utan i en samverkan mellan dessa men kanske framför allt i en samverkan med det som kallats Civilsamhället. Många både överstatliga, statliga och regionala utredningar har resulterat i interventioner och planer för att stimulera utvecklingen av denna tredje sektor. Definitioner av vad som kännetecknar sektorn och dess avgränsningar mot andra sektorer har varierat genom åren men genomgående har resultaten av olika ”stimulanspaket” inte levt upp till förväntningar.