skribenter

  • Per Tengblad
    Är ordförande för …
  • Marica Ohlsson
    Med språket målar vi upp våra förhoppningar och farhågor. Med språket överväger vi och lägger upp strategier för hur vi ska gå till väga. Med språket formar vi vår framtid.