samtal om samtal – dialogens förutsättningar 2021 06 09

inbjudan, program och introduktion
reflexioner inför och efter mötet