samtal om samtal -det fördjupande samtalet 2021 02 17

inbjudan, program och introduktion
  • Inbjudan till ett Samtal om Samtal 17 feb.9.30-12
    Föreningen Apertum har som idé att med formen undersökande samtal utforska och diskutera olika fenomen i arbetsliv och samhälle. Det undersökande samtalet handlar om att i en dialog mellan människor pröva påståenden och problem och genom detta fördjupa deltagarnas kunskaper. Läs mer här om vad medlemmarna skrivit >> läs mer här om vad medlemmar skrivit. […]
reflektioner före och efter mötet