Ramböll – om kommunikativa och kreativa företagskulturer 2020 02 13

inbjudan och introduktion
reflektioner inför och efter seminariet