Program 2021

Program 2020<->Program 2022

Open 2021 Civilsamhället mellan privat och offentligt. – under planering. Gör gärna inlägg med dina reflektioner att ha med under planeringen. Kontakta styrelsen för frågor!

Aktiviteter 2021

platsdatumtid
Samtal om samtal
– Om det fördjupande samtalet
zoom?troligen i januari
HR och chefenzoom?troligen i mars
Open 2021troligen i augusti
årsmöte troligen i augusti
För att försäkra dig om att plats och tider är aktuella – hämta sidan igen. Tryck på cirkeln med pil på intill sökfältet i din webbläsare.

Förslag på samtalsämnen att fördjupa

  • Samtal om samtal- Om det fördjupande samtalet, (Troligen möte i januari 2021)
  • HR och chefen. (Troligen möte i mars 2021)
  • Civilsamhället mellan privat och offentligt. (Temat för Open 2020 flyttas till 2021)
  • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp
  • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll.
  • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället?
  • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas?
  • Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder.
  • Ekonomism? Hur påverkar vårt sätt att tala om ekonomi vårt sätt att tänka om det och förstå den och hur stämmer det med våra erfarenheter?
  • Kvinnors stress på arbetsmarknaden. (Tema för möte 14 oktober 2020)
platsdatumtid
2021
styrelsemöte??
2020
styrelsemötezoom8 december18
styrelsemötezoom20 oktober18
årsmötezoom26 augusti18