Program 2020

Open 2020 13 – 15 augusti i Degerfors. Tyvärr inställt pga covid-19 pandemin. Kontakta styrelsen för frågor!

Aktiviteter 2020

platsdatumtid
Årsmötezoom26 augusti18
Kvinnors stress och hälsa
Inledning av Gun Johansson,
professor emeritus i psykologi.
ej bestämt14 oktober09-12
För att försäkra dig om att plats och tider är aktuella – hämta sidan igen. Tryck på cirkeln med pil på intill sökfältet i din webbläsare.

Förslag på samtalsämnen att fördjupa

  • Kvinnors stress på arbetsmarknaden.
  • Civilsamhället mellan privat och offentligt. (Temat för Open 2020)
  • Samtal om samtal- Om det fördjupande samtalet,
  • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp
  • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll.
  • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället?
  • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas?
  • Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder.
  • Ekonomism? Hur påverkar vårt sätt att tala om ekonomi vårt sätt att tänka om det och förstå den och hur stämmer det med våra erfarenheter?