OPEN

OPEN 2018

Apertums årliga möte i Degerfors har varit och är fortfarande en kärnaktivitet i föreningens verksamhet. Under ett antal dagar (3-4) i augusti samlas vi för att i det undersökande samtalets form diskutera för deltagarna viktiga frågor kring arbetslivets och samhällets utveckling. Det kan vara frågor som deltagarna har med sig och förberett ett  kortare ”inspel” kring. I ett första steg inventeras de frågeställningar som finns kring bordet och en planering görs av  den fortsatta diskussionen.

Eller så kan frågorna och inspelen var planerade i förväg i ett mer fastlagt program.

OPEN APERTUM 2018 minnesanteckningar

OPEN APERTUM 2018 program