OPEN 2022

årets tema som övervägs är:
ålder: benägenheten att kategorisera och generalisera efter ålder
sociala företag?: organisera arbete mellan det kommersiella och offentliga
inbjudan, program och introduktion

plats för kommande inbjudan

Två teman övervägs just nu inför årets tema på OPEN.
Det ena är ÅLDER! Vår benägenhet att kategorisera och generalisera människor efter ålder.
Det andra temat är en av medlemmarnas projektidé om hur man kan organisera arbete mellan det kommersiella och offentliga. Idén är fortfarande under utveckling –

Tanken var först att vi börjar samtala om det under våren, för att sätta igång tänkandet och inspirationen.
Men, nej, gnäll och snälltåget avgår först.
läs mer …

    reflektioner inför, under och efter Open 2022