Om föreningen Apertum

Meningen med föreningen

Föreningen Apertum* är en ideell förening med syfte att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Undersökande samtal kännetecknas av att de medverkande så förutsättningslöst som möjligt provar olika sätt att resonera och tolka ett visst fenomen.

Föreningen är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på idén att fria individer i samverkan är grundläggande för framgångsrika verksamheter och organisationer.

Medlemmarna kommer från vitt skilda sektorer inom arbetslivet och samhället och har olika utbildningsbakgrund. Det som förenar är ett intresse av fördjupade samtal kring viktiga frågor inom arbetsliv och samhälle. Vi vill med denna bas samla olika aktörer för att skapa ett lärande kring viktiga frågor i samtiden.

Mötet mellan olika synsätt i öppna (apertum) och reflekterande samtal är den form vi använder för att få en fördjupad förståelse för de fenomen vi möter på våra arbetsplatser och andra arenor. Mötet ska ge oss den tid vi behöver för att stanna upp och fundera över de ibland mycket snabba förändringar som sker i arbetsliv och samhälle.

Historia

Föreningen Apertum har sin grund i det arbete som i många år har bedrivits av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane inom ramen för deras företag Samarbetsdynamik AB. På initiativ av dessa bildades Föreningen Forskarbyn Ölsdalen utifrån en tanke att genom samtal med olika aktörer och praktiker ”beforska” viktiga skeenden i arbetslivet. Ölsdalen, en by utanför Degerfors, är sätet för Samarbetsdynamik. Föreningen startade årligen återkommande möten i Degerfors. 2018 startades föreningen Apertum för att fortsätta med de årligen återkommande mötena och fortsätta verka i den anda som Bengt Åke och Monica skapat.

Texten nedan är tillagd av sajtadmin.

*Apertum betyder öppning på latin

Stadgar Apertum pdf

STADGAR APERTUM docx

Sajten använder "cookies" (små filer). Genom att fortsätta på sajten accepterar du cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer. Learn more.