Kalender år 2022

kalender 2021 <-> kalender 2023

kalender 2022

uppdaterades senast 2021 11 12

plats*datumtid
styrelsemötezoomjanuari18.00
samtalsserien:zoomjanuari11.30-13.00
ämnesserien:zoom18.30-20.00
ämnesserien:zoom9.30-12.00
årsmöte zoomprel. augusti
OPENzoomprel. augusti
*Till zoommöten får du en länk skickad i ett mejl för att kunna delta!
För att försäkra dig om att plats och tider är aktuella – hämta sidan igen. Tryck på cirkeln med pil på intill sökfältet i din webbläsare.

Vi har redan samtalat om:

Förslag på samtalsämnen

Från styrelsemötet 2021 10 27

 • Du kan inte vara kritisk på jobbet längre
  – inte ens konstruktiv kritik? Beröm ger mer. -Erik
 • kamp mellan ZOOM och analog. -Thomas
 • vindkraft -Birgit
 • grupp, kategorisering
  Ålderism inom arbetsmarknaden, arbetsgivare ratar från 40 års ålder. (förslag 2021 05 04)
  Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder. (förslag 2019)
 • kriminalitet
 • demokrati
  Frihet att välja – möjlighet att välja: coronan, makten och demokratin. (förslag 2020)
  Fördelning av ansvar, skyldigheter och befogenheter i Coronans blixtbelysning. (förslag 2020)
 • LAS, -nya LAS, -flytt av företag och personal, -individens rätt och ansvar för sin tid, -att bli ratad och rata som anställd.
 • Samtalsserien: Samtal om samtal- Ett tema som förstås kommer att återkomma! (1:a ägde rum 17 januari 2021)

Tidigare förslag

 • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas? (förslag 2019)
 • Ekonomism? Hur påverkar vårt sätt att tala om ekonomi vårt sätt att tänka och förstå hur den fungerar – hur stämmer det med våra erfarenheter? (förslag 2019)
 • Har förutsättningarna för samtal förändrats vad ska vi ta med oss vad ska vi lämna efter Corona. Dialogen befolkning och kommunalpolitiker kan den öka? (förslag 2021 05 04)
 • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp (förslag 2019)
 • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll. (förslag 2019)
 • Chefen och om skillnaden mellan att chefa och att leda! (förslag 2021 05 04)
 • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället? (förslag 2019)
 • Arbetsförmedlingens uppdrag och det jämställda samhället. (förslag 2021 05 04)
 • Hemarbete digitaliseringen nackdelar-fördelar. Hur påverkas skapandet och förvaltandet av en företagskultur? (förslag 2021 05 04)