ålder – seminarie 1. prel. datum april 2022

Första mötet inför OPEN vars tema i år är – ÅLDER! Vår benägenhet att kategorisera och generalisera människor efter ålder.
Vi planerar att under våren samtala om årets tema för OPEN senare i höst. För att sätta igång tänkandet och inspirationen. Detta första möte planerar vi att hålla preliminärt under april någon gång.

Plats för inbjudan, program och introduktion
Plats för reflektioner före och efter mötet.