HR och chefen 2021 04 13

inbjudan, program och introduktion
  • Chefen och HR – inbjudan till seminarium 13 april 2021, 9.30-12.00
    uppdat. 2021 04 07 Möte på zoom. Anmälan görs senast 6 april via mejl. Skriv ”styrelsen” före snabela:et och apertumopen.se efteråt. Länk till inloggning på zoom skickas därefter ut inför mötet via mejl. Tänkandet kring management, ledarskap och personalfrågor har de senaste 30 åren i mycket handlat om att föra ut personalfrågorna i organisationen. Bakom […]
reflexioner inför och efter mötet