Det undersökande samtalet 2021 10 08

inbjudan, program och introduktion
  • Det undersökande samtalet 2021 10 08
    I samtalet om arbetsliv och samhälle har vi valt att använda begreppet ”Det undersökande samtalet”. Konsten att samtala på ett bra sätt är inte lätt och vi har under våren haft två samtal om samtal med lite olika ingångar. Vi tycker i styrelsen att det fortfarande finns anledning att fördjupa vår förståelse av vad som […]
reflexioner inför och efter mötet