Kategorier
samtalsserien seminarieserie senaste mötet Vad innebär begreppet undersöka? 2021 11 25 inbjudan

Vad innebär begreppet undersöka för oss i vår Apertumkrets? 2021 11 25 kl.9.30-12.00

Hej igen alla medlemmar! Här kommer en inbjudan till  ett digitalt seminarium nu den 25 NOVEMBER då vi ännu en gång bland medlemmarna fördjupar oss i samtal om det undersökande samtalet, med följande ingång:

Vid det senaste Apertumseminariet talade vi om det undersökande samtalet och flertalet var överens om att samtalen om samtal behöver fortsätta. Flera konstaterade också att diskussionen fick sitt fokus mot samtalet som sådant och dess förutsättningar, men det undersökande hamnade lite i skymundan. Och vad just ett undersökande samtal skiljer sig från andra samtal. Vi har ju i Apertum valt just detta med att undersöka ett ämne i samtalets form. I styrelsen tyckte vi att detta skulle bli ett fokus i nästa seminarium. Varför vill vi undersöka vad och hur gör vi det?