Kategorier
ålderism fria funderingar, teasers, förslag till samtal OPEN 2022 reflektioner

Ålderism

Att åldras  i arbetslivet

Hur hanterar vi ålder i arbetslivet. Pensionsåldern höjs successivt. Många vill arbeta vidare, andra är trötta och slutkörda och vill gå tidigare.  Ålderismen, fördomar mot äldre, breder ut sig. Hur behöver arbetsliv, sociala system och attityder anpassas för att ge bättre plats och möjligheter för de äldre?

Vi planerar aktiviteter kring detta. Hör av dig om du är intresserad till tindraanette snabela gmail.com

Kategorier
ålderism fria funderingar, teasers, förslag till samtal OPEN 2022 reflektioner

Vad uppnår vi med att sortera in människor efter ålder?

I vissa sammanhang kan det vara befogat … men har vi inte låtit det gå för långt …?