Kategorier
se, lyssna och lästips

Julian Treasure: 5 vägar till att bli en bättre lyssnare

Julian Treasure: 5 ways to listen better.

ord (words) publ. 2022 01 12

Tips på en TED talk med Julian Treasure: 5 ways to listen better.
Han avslutar med akronymen RASA som ett komihåg att ha med sig i samtalandet, där
Receive (ta emot),
Appreciate (visa uppskattning med små stödjande ljud och kroppsspråk till den som talar. Det som är så svårt att under en zoomträff.)
Summary (sammanfattning) So … Så, du menar alltså …
Ask (fråga)

Det här är ju inte alltid så lätt att följa … men en bra intention, vilket Julian T. också framhåller – ja, det är därför han håller sin TED-talk.

Bra argument för att det vi försöker göra i Apertum är viktigt!

Kategorier
att samtala fria funderingar, teasers, förslag till samtal se, lyssna och lästips

Peter Kemp om filosofen Levinas

publ. 21 december 2021

Peter Kemp skriver i sin bok Levinas, en introduktion, om filosofen Levinas sökande efter sanningen. Den leder till att man kan få kunskap på två sätt. ” Dels kunskap genom erfarenheten av en verklighet som höjer sig över vad man kan föreställa sig om den eftersom den är något annat än våra blotta idéer om den. Dels kunskap som är ett fritt utvecklande av ett tänkande som kan få allt det möter att falla på plats i sina kategorier. … I det senare fallet triumferar den ensamma tanken som enbart är bekant med monologen, inte dialogen, och som menar sig vara universell och i stånd att omfatta allt som finns i denna totalitet”.
Jag hävdar att Apertum bäst söker sanningen om vår verklighet genom det första sättet.

Thomas Ekbom

Kategorier
se, lyssna och lästips

Svenskarna arbetar ideellt för 131 miljarder. SCB

En länk till inlägget på SCB

… ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB. Från början är det för SCB:s räkning ett regeringsuppdrag från 2010 som går ut på att ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke-vinstdrivande organisationer. Ersta Sköndal Bräcke högskola har regelbundet undersökt det svenska ideella arbetet sedan 1992.

Utdrag från faktaruta i inlägget: Svenskarna arbetar ideellt för 131 miljarder på SCB:s sajt publicerad: 2018-12-19
Kategorier
se, lyssna och lästips

P1:s spanare om samtal och gruppintelligens 2021 11 12

Underhållande och intressant spaning av Per Naroskin om samtal och ”gruppintelligens”. Lyssna här:

https://sverigesradio.se/avsnitt/spanarna-helena-von-zweigbergk-per-naroskin-annika-sundberg-bjuder-pa-framtidsvisioner-med-humor

Per Naroviskis spaning börjar 17:50
hans referenser hörs:
19:10
Anita Williams Woolley på Carnegie Mellon University

21:50
Deborah Tannen, sociolingvist

26:48
Jens Hedlund, forskare på KTH
Avslutas 28:15

ps. läser just nu Ludwik Flecks ”Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum- Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv”

Kategorier
ämnesserien Nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö, 4 dec. 2020 inbjudan se, lyssna och lästips seminarieserie

Lisbeth Rydén om ”nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö”.

Zoomseminarium 4 december 2020
>> Läs reflektion ”diskurs och arbetsmiljö

Kategorier
se, lyssna och lästips

Ben Lerner om behovet av ett annat sätt att samtala.

publ. 2020 10 22

En länk till Malin Ekmans intervju med Ben Lerner under bokmässan söndag 27 september 2020.

Ben Lerner har skrivit roligt och träffande om ”Varför alla hatar poesi” också. Läs den och gläds åt att förstå varför den uslaste poet kan bli uppskattad och visa att vi alla är poeter … och mycket annat.
Originalet 2016, Utgiven av Natur och Kultur förlag 2017 94,5 s. Format mellan A5 och A6 – en liten bok.

Kategorier
ekonomiskt tänkande fria funderingar, teasers, förslag till samtal se, lyssna och lästips

Joris Luyendijk ”Simma med hajar” och antik grekisk språklig precision – en reflexion

4 716 ord (words) 2020 05 21
publ. 2020 05 28 på sajten wordpress.skepnader.com
uppdat. 2020 06 06

Joris Luyendijk, ”Simma med hajar. En resa mot finansvärldens innersta.” 2015
Natur och Kultur förlag 2015, Denna pocket tryckt 2017, ISBN: 978-91-27-15146-8

Kategorier
ekonomiskt tänkande fria funderingar, teasers, förslag till samtal se, lyssna och lästips

Erik Sandberg ”Jakten på den försvunna skatten”: Tankeuppslag om bland annat entymemer om välfärd och skatter och om att skilja på ekonomi och krematistik.

5 707 ord (words) 2020 06 01-10
publ 2020 06 10 på sajten wordpress.skepnader.com

En snabb skiss.

Efter att först ha läst Joris Luyendijks ”Simma med hajar” och sedan Erik Sandbergs ”Jakten på den försvunna skatten” så kommer tankarna. De är påträngande.

En snabb skiss till allmän beskådan. Trots att det är mina högst personliga funderingar. Därför att vi behöver fundera över vad ekonomi är och pengars betydelse. Även jag behöver tänka om… och att läsa och skriva är ett sätt att utveckla min förståelse och ifrågasätta mina uppfattningar.

Även om den är snabb, så är funderingen … lång, jättelång … en innehållsförteckning behövs:

Kategorier
se, lyssna och lästips

Det civila samhället 2016, statistik från SCB

En publikation från SCB.