kalender år 2021

kalender år 2020 <-> kalender 2022

kalender 2021

uppdaterades senast 2021 08 18

platsdatumtid
styrelsemötezoom19 januari18
Samtal om samtal
– Om det fördjupande samtalet, inbjudan med program och anmälan.
zoom*17 februari9.30-12.00
styrelsemötezoom9 mars18
möte Apertum och Gisszoom16 mars13-15
HR och chefenzoom13 april9.30-12.00
styrelsemötezoom4 maj18
styrelsemötezoom18 maj18
Samtal om samtal – dialogens förutsättningarzoom9 juni09.30-12.00
styrelsemötezoom13 juli18.00
Open 2021- Civilsamhället det offentliga och marknadenzoom.16-17 augustimån f.m. 10.00 – tis e.m. 16.00
årsmöte zoom.16 augustimåndag 18.00**
öppet? styrelsemöte (reflektioner efter OPEN)zoom2 sept.18.00
* *Ändrat idag 2021 08 16 pga att denna tid angavs i den första inbjudan!
*Du får en länk skickad i ett mejl för att kunna delta!
För att försäkra dig om att plats och tider är aktuella – hämta sidan igen. Tryck på cirkeln med pil på intill sökfältet i din webbläsare.

Vi har redan samtalat om:

Förslag på samtalsämnen att undersöka

 • Samtal om samtal- Ett tema som förstås kommer att återkomma! (1:a ägde rum 17 januari 2021)
 • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas? (förslag 2019)
 • Ekonomism? Hur påverkar vårt sätt att tala om ekonomi vårt sätt att tänka och förstå hur den fungerar – hur stämmer det med våra erfarenheter? (förslag 2019)
 • Fördelning av ansvar, skyldigheter och befogenheter i Coronans blixtbelysning. (förslag 2020)
 • Frihet att välja – möjlighet att välja: coronan, makten och demokratin. (förslag 2020)
 • Har förutsättningarna för samtal förändrats vad ska vi ta med oss vad ska vi lämna efter Corona. Dialogen befolkning och kommunalpolitiker kan den öka? (förslag 2021 05 04)
 • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp (förslag 2019)
 • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll. (förslag 2019)
 • Chefen och om skillnaden mellan att chefa och att leda! (förslag 2021 05 04)
 • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället? (förslag 2019)
 • Arbetsförmedlingens uppdrag och det jämställda samhället. (förslag 2021 05 04)
  -nya LAS, -flytt av företag och personal, -individens rätt och ansvar för sin tid, -att bli ratad och rata som anställd.
 • Arbetsmarknaden, Ålderism arbetsgivare ratar från 40 års ålder. (förslag 2021 05 04)
 • Hemarbete digitaliseringen nackdelar-fördelar. Hur påverkas skapandet och förvaltandet av en företagskultur? (förslag 2021 05 04)
 • Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder. (förslag 2019)