aktiviteter år 2021

aktiviteter år 2020 <-> aktiviteter 2022

Open 2021 Civilsamhället mellan privat och offentligt. – under planering. Gör gärna inlägg med dina reflektioner att ha med under planeringen. Kontakta styrelsen för frågor!

aktiviteter 2021

programmet uppdaterades senast 2021 01 19

platsdatumtid
styrelsemötezoom19 januari18.00
Samtal om samtal
– Om det fördjupande samtalet, inbjudan med program och anmälan.
zoom*17 februari9.30-12.00
HR och chefenzoom?troligen i april
Open 2021- Civilsamhället mellan privat och offentligttroligen i augusti
årsmöte troligen i augusti
* Du får en länk skickad i ett mejl för att kunna delta!
För att försäkra dig om att plats och tider är aktuella – hämta sidan igen. Tryck på cirkeln med pil på intill sökfältet i din webbläsare.

Förslag på samtalsämnen att fördjupa

 • Samtal om samtal- Om det fördjupande samtalet, (17 januari 2021)
 • HR och chefen. (april 2021)
 • Civilsamhället mellan privat och offentligt. (Temat för Open 2020 flyttas till 2021)
 • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp
 • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll.
 • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället?
 • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas?
 • Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder.
 • Ekonomism? Hur påverkar vårt sätt att tala om ekonomi vårt sätt att tänka om det och förstå den och hur stämmer det med våra erfarenheter?
 • Frihet att välja – möjlighet att välja: coronan, makten och demokratin.
 • Fördelning av ansvar, skyldigheter och befogenheter i Coronans blixtbelysning.

Tidigare teman: