OPEN

Apertums årliga möte i Degerfors har varit och är fortfarande en kärnaktivitet i föreningens verksamhet. Under ett antal dagar, vanligtvis i augusti, samlas vi för att i det undersökande samtalets form diskutera för deltagarna viktiga frågor kring arbetslivets och samhällets utveckling. Det kan vara frågor som deltagarna har med sig och förberett ett  kortare ”inspel” kring. I ett första steg inventeras de frågeställningar som finns kring bordet och en planering görs av den fortsatta diskussionen.

Eller så kan frågorna och inspelen var planerade i förväg i ett mer fastlagt program.

Årets Program och teman