Kategorier
OPEN 2020 och 2021 inspel och reflektioner

civilsamhället … och behovet av en ny ekonomi från B-Å. Wennberg

Textkommentar nr 2 om ”behovet av en ny ekonomi” till temat för OPEN 2020 och 2021 08 16-17 ”Civilsamhället mellan det offentliga och marknaden.”

När det gäller ämnet mellan civilsamhället och marknaden så har jag inte specifikt tänkt på denna fråga. Men den är naturligtvis viktig. Jag hade anledning att fundera över den i ett större perspektiv på en föreläsning av Kåre Olsson för ingenjörer för miljön som hölls i Göteborg 2013. Kåre presenterade denna bild.

Kåre hade just skrivit en bok med titeln ”Behovet av en ny ekonomi” tillsammans med Göran Bäckstrand och Emin Tengström. Dom konstaterar precis, som jag då länge hade gjort, att vi befinner oss, i ett skifte där de gamla beteckningarna och de särskiljande dragen mellan marknad, offentlig verksamhet och civilsamhälle inte längre kan användas vilket skapar stor förvirring.

Bilden skall illustrera att det behövs en ny ekonomisk syn på samspelet i samhället. De gamla gränslinjerna finns i praktiken inte längre. Detta är jag överens med Kåre om. Men hur en sådan omställning av det ekonomiska ”tänket” skulle kunna ske är fortfarande en gåta.

Då jag är medlem i den förening som arrangerade mötet – ingenjörer för miljön – hade jag anledning att skriva en egen reflektion över Kåres föreläsning, Jag valde då ett helt annat perspektiv. Min reflektion tog utgångspunkt i att den förändring som Kåre m.fl. propagerar för och som de anser behöver skapas inte går att åstadkomma genom den typ av presentation Kåre höll eller den bok de producerat.

En stor mängd erfarenheter och forskning visar att den typ av förändring som Kåre och hans medförfattare önskar bara kan uppstå genom att deltagarna i det interaktiva samspelet på djupet förstår och kan hantera de processer de deltar i.

Försöken att ”få andra att” anamma vissa doktriner, resonemang eller modeller och tillämpa dem i sitt samspel med varandra utan att ge dem möjlighet att grunda dem i egen erfarenhet skapar bara förvirring och missförstånd och är därmed kontraproduktiva. Särskilt problematiskt är att sådana försök numera både genom massmedia och olika marknadsföringsaktiviteter integreras i den offentliga diskursen.

De omvandlas därmed till yttre krav från omvärlden på den enskildes beteende. Alla de som i all välmening – exempelvis konsulter och forskare – som presenterar sådana resonemang utan att ta hänsyn till behovet av att de som de vänder sig till skall kunna integrera dem i sin erfarenhet skapar en förvirring och passivitet som är destruktiv.

Jag hävdar därför att alla sådana konsultativa försök invaderar människors självbestämmande och integritet. Detta gör i sin tur att det vi kallat det civila samhället förtvinar. Detta illustrerades senare av Monica Hanes presentation på Open 2021om de förändringar som skett i ”tredje sektorn”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Sajten använder "cookies" (små filer). Genom att fortsätta på sajten accepterar du cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer. Learn more.