Kategorier
ämnesserien HR och chefen 13 april 2021 reflexion seminarieserie

HR och chefen, några frågor efter zoommöte. Marica

664 ord 2021 04 13

Kompetensen hos medarbetarna i organisationen – i relation till affärsidén.

Finns det utrymme för yrkesstolthet i affärsidén? Av vem och av vad bestäms till exempel vad den ”skicklige snickaren, elektrikern, personalansvarige, avtalsförhandlare, säljare, … gör och hur hen gör det?

Till exempel, har jag träffat på elektriker, snickare som just på grund av affärsidén och affärsavtal tummar på utförandet av ”ett gott hantverk”. Elektrikern jag pratade med belönas av att sätta dit så många ”apparater”, ledningar och annan utrustning som möjligt och snickaren spikar inte in spikarna jämns med träet, om inte kunden betalat extra för det.

Det finns bland utövarna av ett yrke också ofta ett moraliskt förhållningssätt och eller ett regelverk som reglererar vad och hur hantverket ska utföras. Det kan gälla säkerhet såväl som orienterbarhet, etik såväl som estetik säkerhet.

Var hamnar utrymmet för yrkesstolthet i en stor organisation som kan kräva att utövarna måste tumma på sin yrkesstolthet.

Vem formulerar affärsidén?

Under vårt zoommöte framfördes ibland uppfattningar om att det är ägarna, ledningen, chefens chef som behöver ha strategisk framförhållning för att ha något ”kvar att bestämma om” när det är de självgående självmotiverade medarbetarna som tillsammans bestämmer och formulerar affärsidén.

Samtidigt verkar ändå den självgående organisationen, eller medarbetarna, de som inte behöver en chef för att veta vad och hur saker bör göras som kan vara svåra att få med på bussen vid en förändring initierad av ledningen, av HR, av … ja, av vem – ska, kan eller bör förändringar initieras av? Eller är frågan hur? Har medarbetarna eller de anställda ett reellt inflytande eller har de bara ansvar? Vill verkligen ledningen inte leda.
Entreprenören, dvs grundaren av, ja kanske inte alltid en affärsidé, utan en vision av något slag. Det kan vara en produkt, en tjänst ett paket av ja något som skulle kunna vara till glädje för många. Återigen är det inte självklart att visionen och affärsidén (möjligheten att tjäna pengar på den) alltid samverkar. Entreprenörens vision förvaltad i form av värden. ”Vem” har mandat att förändra?

Värdeskapande

Vem skapar värdena? Vilka värden talar vi om? Ibland verkar det handla om pengarna, det vill säga affärsidén, ibland attityder och hållning. För vem?
För kunden? För organisationens egen skull, dess gemenskap? Vår gäst pratar snabbt och vant och mina frågor hopas.

Det var två saker jag funderade över.

Den ena var om möjligheterna att utveckla samarbete och gruppkänsla, samhörighet i det digitala rummet. Men, det går ju, det har jag ju märkt under våra möten här i föreningen och även under mötet 17 feb. ”samtal om samtal”.
När det gäller att utveckla samarbete och gruppkänsla så gäller det väl endast vissa typer av arbeten – det måste man väl ändå hålla isär något när vi talar om att utveckla samhörighet. Förutsättningarna måste ju vara väldigt olika även inom en organisation.
Andra och exempel på olika typer av arbete är Matt Muellenwegg och hans medarbetare i att skapa WordPress samt NASA:s sondprogram som görs i projektform.

Det andra jag tänkte på handlar om skillnaden mellan projekt och verksamhet.
Skillnaden ligger i att det ena, projekt, är ett samarbete som har som uppgift att åstadkomma ett resultat. Något där det samlade arbetets insatser inte med en gång syns, utan det är först när det är färdigt, som man kan säga att arbetet är utfört.

Det andra, verksamhet, är en uppgift, vars själva utförande är viktigt att göra i sig. Varje insats är så att säga sin egen belöning. Vården, förvaltningen av byggnader …

Att göra skillnad på affärsidé och verksamhet

Det ena behöver inte utesluta det andra, men jag som kund i många sammanhang kan nog uppleva att det ofta är det som kommit att kallas kundnyttan – som får stryka på foten för affärsidén. Har faktiskt varit med om detsamma som anställd.
Det vill säga tjänandet av pengar är viktigare än det som faktiskt görs, verksamheten. Det ena syftar till att tjäna pengar, det andra till att till exempel ”bygga bra hus”. Vilket fokus husbyggar-organisationen har för ögonen påverkar urvalet av hus som finns att köpa.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Sajten använder "cookies" (små filer). Genom att fortsätta på sajten accepterar du cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer. Learn more.