Vi behöver vara många.

Ja, i alla fall om våra verksamheter, vårt näringsliv ska få underlag. Det är klart, exporten är kanske inte beroende av att lokalbefolkningen är så stor, eller? Kanske att de ändå är det, om man tänker efter…

Service. Den service man räknar med och kanske behöver för sitt exportföretag fordrar faktiskt att det finns tillräckligt många människor för att upprätthålla den. Sjukvård, vägar, matställen, leveranser, it …

Per Tengblad

Samtalet är min viktigaste form för att söka kunskap och lära av omvärlden. I mötet med andra människor och deras erfarenheter och åsikter kan jag pröva mina egna. Och ur detta uppstår ofta för mig nya kunskaper och insikter.

Jag har arbetat ett helt yrkesliv med att intervjua andra – som konsult, forskare och utvärderare. Och ofta har jag gjort det i s k ostrukturerade intervjuer. För mig är sådana intervjuer en form av undersökande samtal, som är Apertums kärnidé Så detta med samtal som ett sätt att skaffa information kanske är en yrkesskada.

Att skriva har också varit en del av mitt professionella jag. Nästan varje uppdrag jag genomfört har resulterat i en rapport. Men här får jag se till att jag inte blir lika långrandig som en del rapporter har kunnat bli.

Marica Ohlsson

Med språket målar vi upp våra förhoppningar och farhågor. Med språket överväger vi och lägger upp strategier för hur vi ska gå till väga. Med språket formar vi vår framtid och skapar också vår historia.
Jag är i grunden gestaltare med en master i landskapsarkitektur, inriktad på samhällsplanering och gestaltning. Vidareutbildning på NORDPLAN (Nordiska institutet för samhällsplanering). De senaste åren kan sammanfattas till ett undersökande av hur de vetenskapliga och religiösa historiska omständigheterna påverkat vår (svenska) inställning till planering och skapande. Vilket kan avslöjas genom sättet vi språkar på och de institutioner vi skapat med grund i språket. T.ex. medicin och alternativ medicin, integrationsmyndigheten, naturligt och onaturligt …

OPEN 2020 inställt

Välkommen till Open Apertum 13-15 augusti!
Börjar 14.00, 13 augusti.
Avslut 12.00, 15 augusti

Med tanke på coronavirus och myndigheternas rekommendationer finns förstås osäkerhet om vi kommer att kunna genomföra årets OPEN enligt plan.

… och vi ställer in tills dess vi kan träffas (IRL) i verkliga livet.
Tills dess undersöker och testar vi att genomföra andra träffar (IVR) in virtual reality, på zoom, skype …

Läs medlemmars eventuella inlägg och tillägg om Opens tema “Civilsamhället mellan offentlig sektor och marknad”.