Program 2020

Open 2020 13 – 15 augusti i Degerfors. Anmäl dig redan nu!

Vårens Aktiviteter 2020 är under planering … 
några hintar om vad som är på gång:

  • Vi blir många som är äldre med behov av hjälp
  • Om det fördjupande samtalet
  • Kvinnors stress på arbetsmarknaden.
  • Fokusskifte inom näringslivet, från industri till människa – samtalets roll.
  • Hur ser arbetsförmedlingen (-arna) på sitt uppdrag i förhållande till samhället?
  • Framtiden för ideella föreningar och organisationer. Hur mycket ansvar kan man lägga på dem? Vilka fler och nya sätt att stötta dem på kan finnas?
  • Ålderism, om vårt sätt att se och (be-)döma människor efter ålder.